ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีวิชัย หมู่1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาหัวควาย หมู่2 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดตรีธาราราม ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดตรีธาราราม ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดเขาพระอานนท์ ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดเขาศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สถานีอนามัยตำบลศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4260-417 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง