ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน หมู่5 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระแสง 164 ถ.วิภาวดี หมู่1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงเรียนบ้านปลายสาย ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงเรียนบ้านบ่อพระ ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่ ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงเรียนย่านดินแดง ถ.วิภาวดี ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงเรียนพระแสงวิทยา ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงเรียนบ้านยูงทอง ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
ที่ว่าการอำเภอพระแสง ถ.วิภาวดี ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สำนักงานเทศบาลตำบลย่านดินแดง ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระแสง ถ.วิภาวดี ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง ถ.โคกมะม่วง ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
วัดย่านดินแดง ถ.โคกมะม่วง ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระแสง ถ.โคกมะม่วง ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลพระแสง ถ.วิภาวดี ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4133-4009-4110-4035 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง