ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยกรวด ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองฉนวน ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โรงเรียนบ้านยูงงาม ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โรงเรียนวัดคลองฉนวน ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โรงเรียนบ้านเขาปูน ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โรงเรียนบ้านควนสูง ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โรงเรียนอนุบาลเพื่อนลูกรัก ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โรงเรียนบ้านคลองกา ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โรงเรียนบ้านปากกา ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
วัดคลองฉนวน ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
วัดสามัคคีธรรมวราราม ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
สถานีอนามัยตำบลคลองฉนวน ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง