ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาตอก ถ.สุขาภิบาล หมู่3 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา หมู่1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านเขาตอก ถ.สุขาภิบาล ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โรงเรียนอนุบาลเยาวเรศ ถ.จุรีรัตน์ ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ถ.สุขาภิบาล ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โรงเรียนธรรมเจริญมิตรภาพที่ 3 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี ถ.เคียนซา 305 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โรงเรียนวัดดอนพยอม ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ถ.เคียนซา 305 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
ที่ว่าการอำเภอเคียนซา ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ถ.อำนาจอุทิศ ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ.สุขาภิบาล ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
วัดเพ่งประดิษฐาราม ถ.สุขาภิบาล ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
วัดดอนพยอม ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
สถานีอนามัยตำบลเขาตอก ถ.สุขาภิบาล ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเคียนซา ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โรงพยาบาลเคียนซา ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
คริสตจักรความหวังเคียนซา ถ.สุขาภิบาล ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44-4212 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4212-4133 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4133-4219 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4133-44 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง