ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ควนท่าแร่ ตำบลทรัพย์ทวี ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
วัดควนพระ ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
วัดทรัพย์ทวี ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
สถานีอนามัยบ้านควนท่าแร่ ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง