ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องช้าง ตำบลพรุพลี หมู่7 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพรุพี หมู่4 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงเรียนประชานุเคราะห์ 12 (วัดสุคนธาวาส) ซ.สันติสุข ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงเรียนบ้านช่องช้าง ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
วัดสุคนธาวาส ซ.สันติสุข ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
สถานีอนามัยตำบลพรุพี ถ.ควนพรุพี-น้ำพุ ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
สถานีอนามัยบ้านช่องช้าง ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4229-4009 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
สถานีรถไฟพรุพี ซ.สันติสุข ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง