ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองใส ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากฉลุย ถ.ควนรา ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงเรียนบ้านบางคราม ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดบางคราม ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สถานีอนามัยตำบลปากฉลุย ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง