ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาถ่าน ถ.พุนพิน-ท่าชนะ ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงเรียนวัดบางน้ำจืด (เนียมนิกรวิทยา) ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงเรียนวัดน้ำพุ ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
ศูนย์บริการวิชาการการเลี้ยงกุ้ง ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าฉาง ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดบางน้ำจืด ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดน้ำพุ ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สถานีอนามัยตำบลเขาถ่าน ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
บ่อน้ำร้อน ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าฉาง ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4262-4112 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สถานีรถไฟท่าฉาง ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง