ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองไทร ถ.พุนพิน-ท่าชนะ ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงเรียนชุมชนบ้านโตนดสูง ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
ศูนย์ฝึกลิงบ้านคลองไทร ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดอัมพาราม(วัดม่วง) ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สถานีอนามัยคลองไทร ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สถานีบริการน้ำมันพีที ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สถานีรถไฟคลองไทร ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง