ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าฉาง ถ.พุนพิน-ท่าชนะ หมู่1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านคชาธาร ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงเรียนวัดบ่อมะปริง ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าฉาง ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดสันติธรรมาราม ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดบ่อมะปริง ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดมูลเหล็ก ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
วัดกลางวนาราม ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงพยาบาลท่าฉาง ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112-4185 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง