ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพลูเถื่อน ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โรงเรียนบ้านเบญจา ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โรงเรียนวัดธัญญาราม ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โรงเรียนบางโหว่ ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
วัดธัญญาราม ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
สถานีอนามัยตำบลพลูเถื่อน ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
น้ำตกโตนใหญ่ ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง