ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองพี่น้อง หมู่2 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอพนม หมู่1 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางสาน ตำบลพนม หมู่4 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม หมู่1 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนพนมศึกษา ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โรงเรียนบ้านใหญ่ ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โรงเรียนบ้านบางสาน ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
วัดพุทธคีรีไพสนฑ์ ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
วัดพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
สถานีอนามัยบ้านบางสาน ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401-4118 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง