ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
โรงเรียนวัดโกศาวาส ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
โรงเรียนวัดอินทราวาส ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
โรงเรียนบ้านวังขุม ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
โรงเรียนบ้านท่าพรุไทย ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
โรงเรียนวัดพรุศรี ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
วัดกะเปาใต้ ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
วัดโกศาวาส(วัดกะเปา) ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
วัดอินทราวาศ ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
วัดพรุศรี ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
สถานีอนามัยตำบลกะเปา ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
สถานีอนามัยบ้านวังขุม ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง