ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากกิ่ว ตำบลวัง หมู่3 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนวัดอัมพาวาส ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนวัดขจรบำรุง ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนบ้านดินก้อง ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
วัดอัมพาวาส ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
วัดขจรบำรุง ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
สถานีอนามัยบ้านหาดสมบูรณ์ (ปากกิ่ว) ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง