ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัง หมู่1 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคันธุลี หมู่1 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนบ้านแหลมดิน ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนบ้านคันธุลี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าพรุคันธบุรี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการผลิตในเขตปฏิรูปที่ดินสุราษฎร์ธานี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
วัดสามัคคีวัฒนาราม ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
สถานีอนามัยตำบลคันธุลี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112-4154 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41-4154 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
สถานีรถไฟคันธุลี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
สถานีรถไฟดอนธูป ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง