ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ 92 ถ.ราษฎร์เกษม หมู่4 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนวัดสุมังคลาราม ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนวัดชัยธาราวาส ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนตลาดหนองหวาย ถ.หลังโรงเรียนตลาด ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
วัดสุมังคลาราม ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
วัดชัยธาราวาส ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
วัดวิชิตดิตถาราม ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
หาดบางเบน ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
หาดสำเร็จ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
บ่อหยีรีสอร์ท ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงพยาบาลท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4114-4112 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4114-4112 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง