ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเลม็ด หมู่6 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนวัดรัตนาราม ถ.สันติมิตร ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนวัดจาย (สุทธบุรราษฎร์) ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนบ้านธารน้ำไหล ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
วัดสโมสร ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
วัดแก้ว(วัดรัตนาราม) ถ.สันติมิตร ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
สถานีอนามัยตำบลเลม็ด ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
สถานีบริการน้ำมันพีที ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
สวนโมกขพลาราม ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
สวนโมกขพลาราม ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 077431552
077431597
วัดรัตนาราม ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไชยา ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 077431066
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง