ค้นพบจำนวน 365 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอ่างทอง หมู่3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดริ้น 126 หมู่6 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะพลวย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะแตน ตำบลตลิ่งงาม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลิปะน้อย หมู่1 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใต้ หมู่1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อผุด ถ.บ่อนไก่ หมู่1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลิ่งงาม หมู่3 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะพะงัน 30 หมู่1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล ถ.เฉวง-เชิงมนต์ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย หมู่3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดสมัยคงคา ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงเรียนบ้านใต้ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงเรียนบ้านแหลมหอย ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงเรียนนานาชาติหวังชุนเกาะสมุย ถ.ท้องทราย ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนบ้านปลายแหลม ถ.ท้องทราย ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงเรียนวัดภูเขาทอง ซ.แม่น้ำ 5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงเรียนบ้านบ่อผุด ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนบ้านบางรักษ์ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนบ้านอ่างทอง ซ.เอกอุทิศ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย ซ.เอกอุทิศ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดบุญฑริการาม ถ.พังบัว ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดแจ้ง ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนบ้านหาดงาม ถ.หาดงาม ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนมวยไทยนานาชาติ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดสมุทาราม ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนเกาะสมุย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข ถ.วิริยะ 1 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดสระเกศ ถ.นรา-สระเกศ ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดละไม ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
โรงเรียนสมุยบริหารธุรกิจ ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดคีรีวงการาม ถ.นรา-ตลิ่งงาม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนบ้านหน้าค่าย ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
โรงเรียนวัดกลาง ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดคีรีมาส ถ.คีรีมาส ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดสันติวราราม ถ.สันติสุข 2 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
ศูนย์ฝึกลิงสมุย ซ.เขาพระ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
หน่วยตำรวจน้ำเกาะสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกาะพะงัน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย ถ.ฉายากุล ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกาะสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดสมัยคงคา ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
วัดมธุรวราราม(วัดมะเดื่อหวาน) ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
วัดภูเขาน้อย ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
วัดราษฎร์เจริญ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
เจดีย์วัดใน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
วัดโพธิ์ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
วัดศรีสุวรรณาราม ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
วัดแหลมสุวรรณาราม ถ.ท้องทราย ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดภูเขาทอง ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
วัดบ่อพุทธาราม ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดบางรักษ์(วัดเบญจธรรมาราม) ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดศรีทวีป ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดบุญฑริการาม(วัดพังบัว) ถ.พังบัว ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดสว่างอารมณ์ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดแจ้ง ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดคงคาวาส ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดสมุทาราม ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดนาราเจริญสุข ถ.นรา-ตลิ่งงาม ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดสระเกศ ถ.นรา-สระเกศ ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดละไม ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
วัดคีรีวงการาม ถ.นรา-ตลิ่งงาม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดราชธรรมาราม(วัดศิลางู) ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
วัดเราคุณาราม(วัดเขาโป๊ะ) ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดสำเร็จ ถ.พรุหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดคีรีมาส ถ.คีรีมาส ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
วัดสันติวราราม ถ.สันติสุข 2 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สถานีอนามัยตำบลเกาะพะงัน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
สถานีอนามัยตำบลบ้านใต้ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
สถานีอนามัยตำบลแม่น้ำ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
สถานีอนามัยตำบลอ่างทอง ถ.ฉายากุล ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สถานีอนามัยตำบลลิปะน้อย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สถานีอนามัยตำบลตลิ่งงาม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สถานีอนามัยหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สถานีอนามัยบ้านมะเร็ต ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
มัสยิดบูเลามะลายู ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
หินตาหินยาย ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
อ่าวท้องศาลา ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
อ่าวบางบ่อ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
อ่าวพึง ซ.ปลายแหลม 9 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
จุดชมวิว ถ.ธูปะเตมีย์ ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
อ่าวตลิ่งงาม ถ.นรา-ตลิ่งงาม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
อ่าวบางเก่า ถ.บางเก่า ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
หาดท้องนายปานใหญ่ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
หาดธารเสด็จ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง