ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกง หมู่5 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองฉนาก 3 หมู่3 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
โรงเรียนบ้านทับท้อน ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ศูนย์เครื่องจักรกล ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
วัดแสงประดิษฐ์ ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
วัดเขาแก้ว ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
วัดทุ่งกง ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
สถานีอนามัยตำบลทุ่งกง ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง