ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สุนทรนิวาส ตำบลวัดประดู่ 1/3 ถ.วัตตจารีราษฎร์ หมู่3 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่พัฒนา ตำบลวัดประดู่ 66 ถ.ท่าโรงช้าง หมู่6 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงเรียนบ้านบางชุมโถ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส (ธรรมวรราษฎร์รังสรรค์) ถ.วัตตจารีราษฎร์ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส (ธรรมวรราษฎร์รังสรรค์) ถ.วัตตจารีราษฎร์ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงเรียนประดู่พิทยาคม ถ.วัตตจารีราษฎร์ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงเรียนอนุบาลบูรณประภา ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงเรียนวัดสมหวัง ถ.ท่าโรงช้าง ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงเรียนคริสเตียนสุราษฎร์ธานี ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
กลุ่มงานจัดหาน้ำสะอาดศว. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ถ.วัตตจารีราษฎร์ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ถ.วัตตจารีราษฎร์ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ถ.วัตตจารีราษฎร์ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 9 (สุราษฎร์ธานี) ถ.วัตตจารีราษฎร์ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สำนักงานเขตโทรศัพท์ภาคใต้ที่ 5 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
วัดมะปริง ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
วัดสุนทรนิวาส ถ.วัตตจารีราษฎร์ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
วัดสมหวังวนาราม ถ.ท่าโรงช้าง ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
วัดอัครเทวดามีคาเอล ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สถานีอนามัยตำบลวัดประดู่ ถ.วัตตจารีราษฎร์ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง