ค้นพบจำนวน 34 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ) 139/2 หมู่4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไม้ขาว หมู่2 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านคอเอน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านหมากปรก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีโทรคมนาคมเขาบ้านบางดุก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานฯทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยบ้านคอเอน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยตำบลบ้านไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดอัลอิลล๊ะฮ์ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดนูรุ้ลอามัล(มัสยิดบ้านหยิด) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดนูรุนอิสลามบ้านบ่อสอม ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุสลามบ้านบางดุก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดเราว์ฎอตุ้ลญันน๊ะฮ์ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดญันนะตุ้ลนาอึม(บ้านทุ่งคา) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
หาดทรายแก้ว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
หาดไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เจดับบลิวมาร์ริออทท์รีสอร์ทภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีตำรวจภูธรตำบลท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
คริสตจักรความหวังไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402-4031 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402-4026 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ท่าเรือแหลมมะพร้าว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ประตูเมืองสู่ภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง