ค้นพบจำนวน 40 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพารา 33/1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะนาคา 20 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าคลอก หมู่1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดโสภณวนาราม(วัดป่าคลอก) ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยตำบลป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดบ้านอ่าวกุ้ง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดนูรุลญันนะฮ์ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดาลิสลาม ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดบ้านผักฉีด ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดเราว์ฎอตุสชอลีฮีน ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
อ่าวตีกุด ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
หาดคลองสน ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เกาะละวะน้อย ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เกาะปายู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เกาะงำ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เกาะเฮ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แหลมขาด ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เกาะทะนาน ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แหลมยาง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เกาะแรด ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เกาะนาคาใหญ่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
น้ำตกบางแป ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เกาะนาคาน้อย ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เกาะหนุ่ย ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แหลมยาบู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เกาะรังน้อย ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ท่าเทียบเรืออ่าวปอ (กำลังก่อสร้าง) ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ท่าเทียบเรือบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง