ค้นพบจำนวน 40 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางเทา หมู่2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชิงทะเล 45 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา ซ.ป่าสัก 8 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ต้นติวิท) ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล ถ.ลากูน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดพระขาวป่าสัก ซ.ป่าสัก 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดเชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดอนามัยเกษม(วัดบางเทา) ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยเชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยบ้านบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดอันซอรซซุนนะฮ์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดมุการ์ร่มบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
หาดสุรินทร์ ซ.หาดสุรินทร์ 8 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เกาะกะลา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แหลมสน ซ.หาดสุรินทร์ 8 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แหลมสิงห์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
อันดามันไวท์บีซรีสอร์ท ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ลายันบีชรีสอร์ทแอนด์สปาวิลเลจ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงแรมตรีสรา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงแรมบันยันทรีภูเก็ต ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงแรมดิอาลามันดา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงแรมเชอราตันแกรนด์ลากูน่าภูเก็ต ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงแรมดุสิตลากูน่า ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงแรมลากูน่าบีชรีสอร์ท ซ.เชิงทะเล 14 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงแรมอมันบุรี ซ.หาดสุรินทร์ 8 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงแรมเชดีภูเก็ต ซ.หาดสุรินทร์ 8 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงแรมสุรินทร์สวีท ซ.หาดสุรินทร์ 8 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงแรมเพ็ญวิลล่า ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีตำรวจภูธรตำบลเชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
พลาซ่าเดลมาร์ ถ.ลากูน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
บางเทาพลาซ่า ซ.อ่าวบางเทา 2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เดอะพลาซ่าสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030-4025 ถ.ลากูน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030-4025 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
อ่าวบางเทา เชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แหลมสิงห์ เชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
หาดสุรินทร์ เชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง