ค้นพบจำนวน 32 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่าหนิก หมู่7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสุนทร 179/3 หมู่5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านลิพอน ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนวัดศรีสุนทร ถ.บ้านลิพอน-ลิพอนบางกอก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านม่าหนิก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานทางหลวงชนบทภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดภูเก็ต-พังงา ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดศรีสุนทร(วัดลิพอน) ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดเทพวนาราม ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยบ้านม่าหนิก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาด ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุซซุนน๊ะฮ์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วงเวียนท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ข้าวแกงนครชัยศรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076-381212
อีสานมหาชน ถ.ถนนเทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076-273170
วันโภชนา ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โตโภชนา ถ.ถนนเทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 0-7631-1108
วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076311426
076311025
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง