ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง 234 ถ.เทพกระษัตรี หมู่3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านแหลมทราย ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนวัดเมืองใหม่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนเมืองถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ ถ.ป่าครองชีพ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านพรุจำปา ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ ถ.บ่อกรวด ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนถลางวิทยา ถ.ดอนจอมเฒ่า ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีบ้านดอน ถ.ดอนจอมเฒ่า ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีทดลองยางภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ที่ว่าการอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจังหวัดภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดเมืองใหม่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดแขนน ถ.ย่าจัน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดพระทอง(วัดพระผุด) ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดม่วง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดพระนางสร้าง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดเทพกระษัตรี(วัดบ้านดอน) ถ.ดอนจอมเฒ่า ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดฮีดายาตุ้ลยันนะฮ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุลฮิกมะฮุ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ ถ.พรุสมภาร-งานทวี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารัลอามานบ้านนาใน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เกาะกะลา ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แหลมทราย ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
น้ำตกโตนไทร ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงแรมแปซิฟิกอินเตอร์เนชั่นแนล ถ.ดอนจอมเฒ่า ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ถลางช็อปปิ้งเช็นเตอร์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โตโภชนา ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4027-402 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402-4031 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402-4030 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โตโภชนา 169/7 ถ.เทพกษัตรี หมู่1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076-311388
วัดพระนางสร้าง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076-311084
วัดพระทอง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076-311105
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง