ค้นพบจำนวน 214 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่าหนิก หมู่7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพารา 33/1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางเทา หมู่2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ) 139/2 หมู่4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะนาคา 20 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสาคู ถ.ในยาง-สาคู หมู่1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสุนทร 179/3 หมู่5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าคลอก หมู่1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไม้ขาว หมู่2 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชิงทะเล 45 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง 234 ถ.เทพกระษัตรี หมู่3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โรงเรียนท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านคอเอน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านหมากปรก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านแหลมทราย ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนวัดมงคลวราราม ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนวัดเมืองใหม่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านสาคู ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนเมืองถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ ถ.ป่าครองชีพ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านในทอน ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านพรุจำปา ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ ถ.บ่อกรวด ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนถลางวิทยา ถ.ดอนจอมเฒ่า ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีบ้านดอน ถ.ดอนจอมเฒ่า ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา ซ.ป่าสัก 8 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านลิพอน ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนวัดศรีสุนทร ถ.บ้านลิพอน-ลิพอนบางกอก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ต้นติวิท) ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านม่าหนิก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีโทรคมนาคมเขาบ้านบางดุก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีทดลองยางภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ที่ว่าการอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล ถ.ลากูน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานทางหลวงชนบทภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานฯทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจังหวัดภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดภูเก็ต-พังงา ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดมงคลวราราม ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดเมืองใหม่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดแขนน ถ.ย่าจัน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดพระทอง(วัดพระผุด) ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดม่วง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดพระนางสร้าง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดเทพกระษัตรี(วัดบ้านดอน) ถ.ดอนจอมเฒ่า ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดโสภณวนาราม(วัดป่าคลอก) ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดพระขาวป่าสัก ซ.ป่าสัก 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดศรีสุนทร(วัดลิพอน) ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดเชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดอนามัยเกษม(วัดบางเทา) ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดเทพวนาราม ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยบ้านคอเอน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยตำบลบ้านไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยตำบลสาคู ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยตำบลป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยเชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยบ้านบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยบ้านม่าหนิก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดอัลอิลล๊ะฮ์ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดนูรุ้ลอามัล(มัสยิดบ้านหยิด) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดนูรุนอิสลามบ้านบ่อสอม ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุสลามบ้านบางดุก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดเราว์ฎอตุ้ลญันน๊ะฮ์ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดญันนะตุ้ลนาอึม(บ้านทุ่งคา) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดฮีดายาตุ้ลยันนะฮ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุสลามีดีน ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดบางม่าเหลา ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดดารุลฮิกมะฮุ์ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดบ้านอ่าวกุ้ง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
มัสยิดบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง