ค้นพบจำนวน 127 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกะทู้ 59/3 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกมลา 88/1 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 51/149 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงเรียนบ้านกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงเรียนมูหัมมาดียะห์ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงเรียนบ้านกะหลิม ซ.พระบารมี 6 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงเรียนชุมชนบ้านกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โรงเรียนกะทู้วิทยา ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงค์ ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โรงเรียนบ้านบางทอง ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงเรียนบ้านไสน้ำเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
ตำรวจท่องเที่ยว ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
ศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
ที่ว่าการอำเภอกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
สำนักงานเทศบาลตำบลกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตอง ถ.ราชปาทานุสรณ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขากะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
วัดกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
วัดสุวรรณคีรีวงก์ ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
วัดอนุภาษกฤษฏาราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
สถานีอนามัยตำบลกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
สถานีอนามัยตำบลกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
มัสยิดอัล-บุชรอ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
มัสยิดผดุงศาสน์ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
มัสยิดนูรุ้ลเอียะห์ซาน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
มัสยิดกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
มัสยิดหวะด้านิยาตุ้ลอิสลามิย๊ะ ซ.พระบารมี 6 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
มัสยิดนูรุลอิสลามียะฮ์ ซ.บางต้นข้าว ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
หาดกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
หาดกะหลิม ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
หาดป่าตอง ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
แหลมยมดึง ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
น้ำตกกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
แหลมลำเจียก ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เนียร์วาน่าคลับ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เดอะเรสซิเด็นซ์กะหลิ่มเบย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
ชบาวิลล่า ถ.ราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
ลีลาวดีบูติคโฮเทล ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
ทร๊อปพิคัลโฮเต็ลแอนด์เรสทัวรอง ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
กมลาบีชโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เนินตองรีสอร์ท ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เดอะบลูมารีนรีสอร์ทแอนด์สปา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เมอร์เมดรีสอร์ท ถ.ราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
ภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
ดีวาน่าป่าตองรีสอร์ทแอนด์สปา ซ.ก๊อกน้ำ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
ป่าตองพรีเมียร์รีสอร์ท ถ.หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
อมารีคอรัลบีชรีสอร์ท ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
ดวงจิตต์รีสอร์ท ถ.ประชานุเคราะห์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
บ้านบัวรีสอร์ท ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เมอร์ลีนบีชรีสอร์ท ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
บ้านเนินไทรรีสอร์ท ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
อันดามันวิลล่ารีสอร์ท ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
บ้านยินดีบูติครีสอร์ท ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
บ้านต้นไทรการ์เด้นรีสอร์ท ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมกมลาเบย์การ์เด้นรีสอร์ท ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมมาลิบูไอแลนด์คลับ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมป่าตองลอดจ์ ซ.พระบารมี 5 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมวิลล่าอัจฉรา ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมป่าตองเพนท์เฮ้าส์ ถ.ราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมอันดาเทล ถ.ราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมป่าตองพาเลซ ถ.ราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมโบริวาจ ถ.ราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมบูมเมอร์แรงอินน์ ถ.หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมสกายอินน์ ซ.ก๊อกน้ำ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมคลับอันดามันบีชรีสอร์ท ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมป่าตองซิตี้ ถ.ราชปาทานุสรณ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมป่าตองเบย์ชอร์ ถ.ราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมป่าตองเพิร์ลรีซอเทล ถ.สวัสดิ์รักษ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมศาลาไทยรีสอร์ท ถ.สวัสดิ์รักษ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมอิมเพียน่าภูเก็ตคาบาน่า ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมธาราป่าตอง ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมป่าตองบีชบังกะโล ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์ ถ.ราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมป่าตองวิลล่าโฮเต็ล ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมเนปทูน่า ถ.ราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรม 888 อินน์ ถ.ราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมซาฟารีบีช ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมเค ถ.ราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมพี.เอส. โฮเต็ล ถ.ราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมรอยัลคราวน์ ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมป่าตองอินน์ ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมแอ๊กซ์แพท ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมบ้านสุโขทัย ถ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมป่าตองบีช ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมแซนด์อินน์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมคาซ่าซัมเมอร์บีช ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมทวีวงศ์ทรัพย์อินน์ ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมสมายอินน์ ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมธนาป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมป่าตองรีสอร์ท ถ.ราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมภูเก็ตแกรนด์ทรอปิคานา ถ.ร่วมใจ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงแรมป่าตองเมอร์ลิน ถ.ราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง