ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต 2 หมู่8 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โรงเรียนบ้านนาบอน ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โรงเรียนบ้านฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 2 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
วัดสีลสุภาราม ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
วัดลัฏฐิวนาราม(วัดใต้) ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
คอรัลไอร์แลนด์รีสอร์ท ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
สถานีตำรวจภูธรตำบลฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
คริสตจักรพระนิเวศภูเก็ต 40/36 ซ.เจ้าฟ้า 3 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก หมู่1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130 0866937302
ฉลองพลาซ่า ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
กันเอง 2 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
บ้านรายา ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
กันเอง 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
ร้านอาหารพรานทะเล ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
ร้านอาหารป่าหล่ายซีฟู้ด ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
บ้านช้างซาฟารี ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4022-4021 ถ.ขวาง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
วงเวียนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4021-4024-4028 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
ทัศนีย์ซีฟู้ด 52/4 ถ.เจ้าฟ้า หมู่9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 076-381214
076-381726
ตังเก 36 ซ.ป่าหลาย ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 076-282341
ดานังซีฟู้ด 9/3 ถ.เจ้าฟ้า หมู่9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 076-283124
กันเอง 2 9/3 ถ.เจ้าฟ้า หมู่9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 076-381694
076-381323
076-381695
ป่าหล่ายซีฟู้ด 32 ซ.ป่าหล่าย ถ.ถนนเจ้าฟ้า หมู่3 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7628-2174
นายยาวหลักฐาน 22/19 ซ.ป่าหลาย ถ.ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก หมู่3 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 076-282282
ทัศนีย์ซีฟู้ด 52/4 ถ.ถนนเจ้าฟ้า หมู่9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7638-1214
0-7638-1726
พรานทะเลซีฟู้ด 22/1 ซ.ป่าหล่าย ถ.ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7638-3243
ตังเก 36 ซ.ป่าหล่าย ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7628-2341
0-7628-2813
ดานังซีฟู้ด 9/3 ถ.ถนนเจ้าฟ้า หมู่9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7628-3124
กันเอง 2 ถ.ถนนเจ้าฟ้า หมู่9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7638-1694
0-7638-1323
0-7638-1695
อ่าวฉลอง ฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง