ค้นพบจำนวน 60 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา 2 VACHIRA EXPRESS ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ถ.สตูล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา ถ.กระบี่ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ถ.พัฒนา ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนบ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 23 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ซ.ศักดิเดชน์ 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ซ.ศักดิเดชน์ 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดภูเก็ต ซ.ศักดิเดชน์ 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงจังหวัดภูเก็ต ซ.ศักดิเดชน์ 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ซ.ศักดิเดชน์ 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ซ.ศักดิเดชน์ 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานแรกรับเด็กและเยาวชนชายจังหวัดภูเก็ต ซ.ศักดิเดชน์ 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดขจรรังสรรค์ ซ.วัดขจรรังสรรค์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมภูเก็ตไอแลนด์พาวิลเลียน ถ.สตูล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมสิริภูเก็ต ถ.เยาวราช ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมดาวน์ทาวน์อินน์ ถ.พิไสยสรรพกิจ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมภูเก็ตการ์เด้น ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมเพียวแมนชั่น ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมเกาะสวรรค์ ซ.พูลผล 9 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมพี.เอส.เอ ซ.พูลผล 3 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมไทยอินเตอร์ ซ.พูลผล 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมเอส.ที. ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมต. ทรงแสง ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ซ.ศักดิเดชน์ 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
คริสตจักรท่าแครงภูเก็ต ถ.พัฒนา ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
คริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ต ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
หยี่เต้งคอมเพล็กซ์ ซ.อิ่มจิต 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ภูเก็ตซิตี้ไนท์บาซาร์ ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ดาวน์ทาวน์พลาซ่า ถ.พิไสยสรรพกิจ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ภูเก็ตช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ถ.ตะกั่วป่า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ภัตตคารไล่อันเหลา ถ.รัษฎา ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ร้านอาหารกระจกสี ถ.ตะกั่วป่า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020-4021 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วงเวียนสุริยเดช ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4021-4023 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ดีบุก 69 ถ.ดีบุก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076-258148
081-7195340
เหอซั่น อาหารเจ 207 ถ.ถนนระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 0-7625-6611
หมี่สยาม ถ.ถนนเยาวราช ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ร้านธรรมชาติ 62/5 ซ.ซอยภูธร ถ.ถนนบางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 0-7622-4287
0-7621-4037
ทุ่งคากาแฟ ถ.ถนนคอซิมบี้-เขารัง ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 0-7621-1500
ดีบุก 69 ถ.ถนนดีบุก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 0-7625-8148
ภูเก็ตอาร์ตแกลลอรี่ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076258388
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง