ค้นพบจำนวน 130 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดภูเก็ต 11 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1 ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 18,20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต 267/1 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้เอสแบค ซ.เดชาณรงค์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนวิทยาสาธิต ถ.โกมารภัจจ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ถ.นคร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนพิบูลสวัสดี ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ซ.มงคล 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนภูเก็ตการบัญชี ซ.สุรินทร์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอาชีวการบัญชี ซ.เเสนสุข 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถาบันพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 ภูเก็ต ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีโทรคมนาคมเขาโต๊ะแซะ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
แขวงการทางภูเก็ต ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมตำรวจ-มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ถ.กำนัน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานเทศบาลเมืองภูเก็ต ซ.นริศร 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานเคหะชุมชนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานททท. ภาคใต้เขต 4 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วิทยาการตำรวจจังหวัดภูเก็ต ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศาลจังหวัดภูเก็ต ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ซ.นริศร 3 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดภูเก็ต ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ซ.ตันจั่ว ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานประกันภัยจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดภูเก็ต ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดภูเก็ต ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศาลจังหวัดภูเก็ต แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ.สะพานหิน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดโฆษิตวิหาร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดเจริญสมณกิจ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดหลังศาลหลวงปูเทสก์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดพิทักษ์สมณกิจ ถ.พิทักษ์อุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดวิชิตสังฆาราม ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดมงคลนิมิตร ถ.ดีบุก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วัดถาวรคุณาราม(วัดแสนสุข) ซ.เเสนสุข 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดอัลมาดีนะห์ ซ.อนุภาษภูเก็ตการ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มัสยิดยาเมี๊ยะฮ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
องค์การเหมืองแร่ในทะเล ถ.สุทัศน์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ภัตตาคารแหลมทอง ถ.ชนะเจริญ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.เทพกษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.รมณีย์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.สุรินทร์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมสุขใจ ถ.โกมารภัจจ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมมโนห์รา ถ.โกมารภัจจ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมสุขสบาย ซ.สุทัศน์ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมอิมพีเรียล 2 ซ.หลวงพ่อ 3 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมภูเก็ตทาวน์อินน์ ถ.เทพกษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมแวร์ซาย ซ.สุรินทร์ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมดำรงค์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมกิติกร ซ.สุรินทร์ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมภูเก็ตมนตรีรีโซเทล ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมออนออน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมสินทวี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมถาวร ถ.รัษฎา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมอิมพีเรียล ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมแดงพลาซ่าโฮเต็ล ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมเพิร์ลโฮเต็ล ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมถาวรแกรนด์พลาซ่า ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมโรมเพลส ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมซิลเวอร์ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมภูเก็ตอินน์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรมพี.เอส. อินน์ ซ.เเสนสุข 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงแรม 999 ถ.กระ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองภูเก็ต ถ.ชุมพร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 5 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ถ.โกมารภัจจ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซ.สะพานหิน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลพญาไทภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง