ค้นพบจำนวน 498 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สวนศรีภูวนาท ถ.พัฒนาท้องถิ่น อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะแก้ว 1/7 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมชั่น 103/3 ถ.พัฒนาท้องถิ่น อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะมะพร้าว ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะโหลน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราไวย์ 32 หมู่2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรัษฎา 18/1 หมู่1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกะรน 330 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต 2 หมู่8 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดภูเก็ต 11 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1 ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวิชิต ถ.พัฒนาท้องถิ่น อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา 17/58 ซ.พัชนี-บางชีเหล้า ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 18,20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลสิริโรจน์ 44 ถ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา 2 VACHIRA EXPRESS ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต 267/1 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเก็ต ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนบ้านบางคู ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนนานาชาติบริติชภูเก็ต ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนบ้านสะปำมงคลวิทยา ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา) ถ.ประชาอุทิศ 1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอนุบาลบุษบง ซ.อนุบาลบุษบง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนบ้านกู้กู ซ.พัชนี-บางชีเหล้า ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนนานาชาติคิว.เอส.ไอ. ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา ซ.หงษ์หยกอุทิศ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (วิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ซ.นพดารา ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้เอสแบค ซ.เดชาณรงค์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนวิทยาสาธิต ถ.โกมารภัจจ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ถ.นคร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนพิบูลสวัสดี ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ถ.สตูล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนวิชิตสงคราม อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ซ.มงคล 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา ถ.กระบี่ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ถ.พัฒนา ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเกาะสิเหร่ ซ.เทียมประชาอุทิศ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนภูเก็ตการบัญชี ซ.สุรินทร์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอาชีวการบัญชี ซ.เเสนสุข 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนบ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โรงเรียนบ้านนาบอน ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โรงเรียนบ้านฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โรงเรียนสุวรรณคีรีเขต ซ.ปฏัก 22 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โรงเรียนบ้านกะตะ ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
โรงเรียนเมืองภูเก็ต ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โรงเรียนแหลมพันวา ซ.ประชาอุทิศ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอิสลามพัฒนา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.โคกมะขาม ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ซ.ศรีสุชาติขนส่ง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานกงสุลฝรั่งเศส อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานกงสุลฝรั่งเศส ซ.โคกยาง ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
สถาบันพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 ภูเก็ต ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (กำลังก่อสร้าง) ถ.ประชาอุทิศ 1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ตำรวจน้ำภูเก็ต ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีโทรคมนาคมเขาโต๊ะแซะ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภูเก็ต ซ.ประวัติ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
แขวงการทางภูเก็ต ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมตำรวจ-มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ถ.กำนัน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานเทศบาลเมืองภูเก็ต ซ.นริศร 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานเคหะชุมชนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานททท. ภาคใต้เขต 4 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 23 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 2 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 5 อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง