ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปกปุย ตำบลลำภี ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำภี ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงเรียนวัดช้างนอน ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงเรียนบกปุย ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
วัดลาภี(วัดช้างนอน) ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
สถานีอนามัยตำบลลำภี ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
สถานีอนามัยบกปุย ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4090-4240 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง