ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเหรียง ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนบ้านคอกช้าง ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
วัดราษฎร์อุปถัมภ์(วัดบางเหรียง) ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
สถานีอนามัยตำบลบางเหรียง ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง) ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง