ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะรุ่ย ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนวัดศรัทธาราม ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงเรียนบ้านท่าสนุก ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
วัดอุทัยราษฎร์บำรุง ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
วัดศรัทธาราม ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
สถานีอนามัยตำบลมะรุ่ย ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
สถานีอนามัยบ้านโคกไคร ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
มัสยิดมิซบาหุลฮีดายะห์(มัสยิดบ้านโคกไคร) ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
ท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็ก ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง