ค้นพบจำนวน 37 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางนายสี ตำบลบางนายสี ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางใหญ่ ตำบลบางนายสี ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนอกนา ตำบลเกาะคอเขา ถ.โคกยาง-ท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า 349 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านนอกนา ถ.โคกยาง-ท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านบางด้ง ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านโคกยาง ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว (เทศบาล 1) ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมตะกั่วป่า ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงาสาขาตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานทรัพยากรธรณีอำเภอตะกั่วป่า ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
วัดบางน้ำใส ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
วัดป่ายิบมันตะศิริ(วัดบางน้ำใส) ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
วัดบางมรา ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สถานีอนามัยบ้านนอกนา ถ.โคกยาง-ท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สถานีอนามัยบ้านบางใหญ่ ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สถานีอนามัยบ้านบางนายสี ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
มัสยิดดอริกอดุลยีนห์ ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
เกาะคอเขา ถ.โคกยาง-ท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงพยาบาลตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
อุทยานพระนารายณ์ ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วป่า ถ.โคกยาง-ท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
ท่าเรือสะพานพระ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง