ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทองหลาง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางหลาม ตำบลท่าอยู่ ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหล่อยูง 89/4 ถ.เพชรเกษม ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โรงเรียนวัดนากลาง ถ.เพชรเกษม ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โรงเรียนบ้านควน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โรงเรียนบ้านบางหลาม ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โรงเรียนบ้านในหยง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โรงเรียนบ้านทองหลาง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โรงเรียนบ้านบากัน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
วัดนากลาง ถ.เพชรเกษม ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
สถานีอนามัยตำบลท่าอยู่ ถ.เพชรเกษม ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
สถานีอนามัยบางหลาม ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
สถานีอนามัยทองหลาง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
มัสยิดบ้านในหยง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
เกาะนก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
บ้านบางจัน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง