ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระเพลง ตำบลทางพูน หมู่1 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านบางมูลนาก ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดทางพูน ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านกลอง ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดสระเพลง ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดสระแก้ว(วัดหนา) ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดสามัคคีธรรมวนาราม ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดสหธรรมิการาม(วัดทางพูน) ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดน้อมนาวาส(วัดกลอง) ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดใต้หล้าพนาราม ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดจันทร์ ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีอนามัยบ้านโคกคราม ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีอนามัยบ้านสระเพลง ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
คริสตจักรสันติสุข ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีรถไฟบ้านทุ่งหล่อ ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง