ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง หมู่4 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนตรอ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดสระไคร ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดพังยอม ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดสระไคร ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดพังยอม(วัดหนองหม้อ) ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านสวนหลวง ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง