ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวป่าขลู่ 100 หมู่3 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระเพลง ตำบลทางพูน หมู่1 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าหวาย ตำบลเชียรเขา หมู่7 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกระถิน ตำบลเชียรเขา หมู่3 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง หมู่4 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนตรอ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านบางมูลนาก ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดทางพูน ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านกลอง ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดสระเพลง ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านปลายคลอง ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดสระไคร ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนวัดพังยอม ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดสระแก้ว(วัดหนา) ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดสามัคคีธรรมวนาราม ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดสหธรรมิการาม(วัดทางพูน) ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดน้อมนาวาส(วัดกลอง) ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดใต้หล้าพนาราม ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดจันทร์ ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดสระไคร ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
วัดพังยอม(วัดหนองหม้อ) ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านโคกคราม ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีอนามัยบ้านสระเพลง ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีอนามัยบ้านโคกกะถิน ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านสวนหลวง ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
คริสตจักรสันติสุข ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีรถไฟบ้านทุ่งหล่อ ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดสระไคร ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง