ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสระ ตำบลท้ายสำเภา หมู่3 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดไสมะนาว ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดท้ายสำเภา ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนบ้านห้วยยูง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดท้ายสำเภา ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านนาสระ ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านห้วยยูง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดท้ายสำเภา ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-378048
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง