ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระพรหม ตำบลนาพรุ หมู่1 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าช้าง ตำบลช้างซ้าย หมู่5 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 102 ถ.นคร-ทุ่งสง ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพรหม ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนพระพรหมวิทยานุสรณ์ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนบ้านห้วยระย้า ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดพระพรหม ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
เรือนจำกลางพิเศษนครศรีธรรมราช ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดเลียบ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดห้วยระย้า ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดพระพรหม ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดโพธิ์นิมิตร ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านพระพรหม ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีตำรวจจราจรพระพรหม ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง