ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสมควร ตำบลควนหนองคว้า หมู่1 ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านลำหัก ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดสมควร ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดสมควร ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีอนามัยบ้านสมควร ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง