ค้นพบจำนวน 51 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้ายเลา ตำบลทุ่งโพธิ์ หมู่5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสมควร ตำบลควนหนองคว้า หมู่1 ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนมุด ตำบลควนมุด ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามตำบล หมู่5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านอายเลา ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านลำหัก ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดสมควร ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดสำนักขัน ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านคอพรุ ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนชนะวิทยา ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านควนโตน ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดวังฆ้อง ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนสามตำบลวิทยาประชาสรรค์ ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านคอกวัว ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดนาหมอบุญ ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านควนมุด ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจุฬาภรณ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดพรหมราช ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดสมควร ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดสำนักขัน ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดสว่างวนาราม(วัดเหนือคลอง) ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดวังฆ้อง ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดเจริญบุญเขต(วัดนาหมอบุญ) ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดควนเงิน ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80180
วัดควนหนองหงส์ ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีอนามัยบ้านอายเลา ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีอนามัยบ้านสมควร ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีอนามัยบ้านสามตำบล ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีอนามัยบ้านควนมุด ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80180
ศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีตำรวจภูธรอำเภอจุฬาภรณ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4018-41 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41-4227 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151-41 ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
ทุ่งโพธิ์ รีสอร์ท 60/3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 08 6943 2507
วัดวังฆ้อง ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80180 075-308041
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง