ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรรณราชลเขต ตำบลดุสิต หมู่3 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเส ตำบลนากะชะ 121 หมู่5 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนกอ ตำบลถ้ำพรรณรา 40/1 ถ.ควนกอช่องเขา หมู่6 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะขวัญ ตำบลดุสิต 255 หมู่2 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา 222 หมู่2 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านนาพา ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนวัดสวนพิกุล ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านปลายรา ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนวัดควนกอ ถ.ควนกอวังหิน ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ.ควนกอวังหิน ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
ที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอถ้ำพรรณรา ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดเศียรดุสิต ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดถ้ำทองพรรณรา ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดควนกอ ถ.ควนกอวังหิน ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีอนามัยพรรณราชลเขต ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีอนามัยบ้านเกาะขวัญ ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีอนามัยบ้านควนกอ ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีตำรวจภูธรอำเภอถ้ำพรรณรา ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
แยกถ้ำพรรณรา ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดถ้ำทองพรรณรา ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดถ้ำทองพรรณรา ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260 075-306087
075-306316
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง