ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเคี่ยมงาม ตำบลบ้านลำนาว หมู่11 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางขัน หมู่1 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบางขันวิทยา ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนอนุบาลบางขัน ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนวัดลำนาว ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนบ้านไสยาสน์ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนตชด. ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 90 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
ที่ว่าการอำเภอบางขัน ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
วัดลำนาว ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
วัดไสยาสน์ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
สถานีอนามัยบ้านเคี่ยมงาม ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางขัน ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงพยาบาลบางขัน ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151-4236 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4225-4236 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4225-4236 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง