ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พัทธสีมา ตำบลท่าซอม หมู่4 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าสตน ตำบลหน้าสตน 2/12 หมู่2 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าทวด ตำบลหน้าสตน 255/6 หมู่6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะเพชร 169 หมู่6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ 4 โรงพยาบาลหัวไทร 43 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบำรุงวิทยา ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านบางโหนด ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านหน้าศาล ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดเกาะเพชร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดหน้าสตน ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดทะเลปัง ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยเกาะเพชร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบ้านหน้าสตน ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
มัสยิดดารุลเอียะสาน ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
มัสยิดดารุสลามบ้านหัวหรง ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
มัสยิดบ้านแสงสุริยา ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
มัสยิดอัลกุบรอฮ์ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
มัสยิดมุสลิมสามัคคีบ้านหน้าศาล ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
มัสยิดอัลตักวา ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
มัสยิดนูรุ้ลนารีม ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
มัสยิดมูฮัมเด็นบารียะฮ์ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
หาดจันท์แจ้ง ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
หาดทรายเกาะเพชร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วิภารีสอร์ท ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
ท่าเทียบเรือประมงบ้านหน้าศาล ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง