ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนชะลิก 18 หมู่3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านแหลมราษฎร์บำรุง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดปากเหมือง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านหัวไทร ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดคีรีน้อย ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดปากเหมือง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดผาสุข ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบ้านปากเหมือง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง