ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาแก้ว ตำบลหัวไทร หมู่3 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนบ หมู่1 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านท่าเสริม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านปากพรุ ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดนพคุณ ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดท่าเสริม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดพัทธสีมา ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดเสาธง ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดนพคุณ ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบ้านท่าซอม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบางนบ ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีตำรวจภูธรตำบลบางนบ ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดเสาธง ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 075-766101
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง