ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านราม 50/2 หมู่6 ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดบ่อโพง ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดหรั่ง ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดบ่อโพง ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบ้านราม ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบ้านศาลาแก้ว ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง