ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาบยอด ตำบลเขาพังไกร 149 หมู่6 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาพังไกร 89/2 หมู่3 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนเขาพังไกร ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดบูรณาวาส ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านลากชาย ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วัดบูรณาวาส ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยตำบลเขาพังไกร ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีตำรวจภูธรตำบลเขาพังไกร ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง